Co děláme

Zveme vás na přednášku
O D P U Š T Ě N Í
Kdy: 6.6. 2016 od 16:00  KDE: Jungmannova 9, Praha 1*
Odpust
Možná, že odpuštění má vliv na duševní rovnováhu člověka. Máme odpouštět? Mělo by nám být odpuštěno? Lidmi? Bohem? K čemu je to dobré? Pokud vás téma zajímá, přijďte na přednášku s návaznou diskuzí. Přednášku povede farář Mikuláš Vymětal Th.D., který se angažuje ve prospěch lidí opovrhovaných a na okraji společnosti.
* Ústředí Českobratrské církve evangelické

 

Především zprostředkováváme výměnu služeb a věcí mezi klienty. 

 

V prosinci 2015 jsme pomohli Jardovi (viz fotky níže), který se ocitl ve finanční tísni a současně strádal zimou. Zprostředkovali jsme mu zásilku teplého oblečení, které potřeboval do mrazivých dnů, ba i nocí.

2016-01-12 18.02.56 2016-01-12 18.02.27 2016-01-12 18.01.50 2016-01-12 18.02.38

Oblečení Jardovi poslala paní z Brna. Převoz jsme zajistili v rámci netové služby „Jízdomat“ bez placení korunami (které nebyly) ale za sklenici medu.

 

V říjnu 2015 jsme sehnali účelový sponzorský dar pro paní Lucku, mámu- samoživitelku se dvěma nezletilými dětmi. Děti se těšily na tábor, ale protože tou dobou byly bez peněz, tak jejich účast na táboře byla ohrožena. Reset rodince pomohl sehnat sponzorský dar od paní Veroniky z České Lípy, díky němuž se děti tábora mohly účastnit.

 

P O Z V Á N K A
Milí přátelé, zveme vás na setkání spolku Reset
které se uskuteční v úterý  2.2. 2016 od 18 h
Akce se bude konat v prostorách HEARTH, Nádražní 56, Praha 5

Sraz bude v 17:45 před východem ze Smíchovského nádraží (směr Anděl)

Program setkání:

Bude možnost promluvit si o využití naší služby Burza, což je výměna věcí a služeb za kredit (LETS). Opět bude možnost popovídat si, jestli se máme dobře. A pokud ne, jestli si vzájemně můžeme pomoci, abychom byli spokojení